Sonda grafenowa Heart Sense

Polski start-up Heart Sense opracował cienką i lekką jak kartka papieru sondę grafenową do monitorowania pracy bijącego serca. Może ona znacznie usprawnić przebieg wielu operacji kardiologicznych.
Do tej pory w trakcie najczęstszych operacji pomostowania tętnic wieńcowych brakowało optymalnego monitorowania EKG pracy bijącego serca. Na przełom lekarze z całego świata czekali blisko dekadę. Zespół pod kierownictwem kardiochirurga dr Grzegorza Suwalskiego opracował innowacyjną sondę grafenową, która rozwiązuje ten problem. Odczytuje ona sygnał EKG bezpośrednio z powierzchni serca.

Najczęstsza operacja kardiochirurgiczna na świecie

Mimo ogromnych postępów w medycynie, wciąż nie jesteśmy w stanie zatrzymać procesu miażdżycy ani spowodować cofnięcia się zmian w tętnicach serca. Operacja pomostowania tętnic wieńcowych (CABG), czyli popularne wszczepienie „bajpasów”, to najczęstsza operacja kardiochirurgiczna na świecie – w 2018 r. przeprowadzono na świecie 876 420 takich zabiegów.
Operacje CABG są coraz powszechniejsze, a szacunki wskazują, że będą im poddawani pacjenci coraz starsi i obciążeni, a przy tym samym bardziej narażeni na powikłania leczenia operacyjnego. Dlatego lekarze coraz częściej decydują się na operacje na bijącym sercu (OPCAB), które są mniej inwazyjne w porównaniu do klasycznych operacji wszczepienia bajpasów z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego (czyli sztucznego płuco-serca). Takie zabiegi stanowią mniejsze obciążenie dla starszych pacjentów, a także dla osób ze schorzeniami towarzyszącymi.
Niestety, do tej pory nie było urządzenia pozwalającego na wiarygodny pomiar EKG serca podczas operacji OPCAB. Aż do teraz.

Sonda inna niż wszystkie

Sonda Heart Sense została stworzona w oparciu o technologię druku 3D. Jest lekka, elastyczna, nieinwazyjna i kompatybilna z każdym typem kardiomonitora na świecie. Umieszcza się ją bezpośrednio na powierzchni bijącego serca i tak uzyskuje wiarygodny pomiar EKG.
Sonda przyczepia się do organu dzięki cienkiej warstwie adhezyjnej z ograniczonym promotorem adhezji (czyli substancją poprawiającą przyczepność). Samo połączenie jest nieinwazyjne, a system jest wielokrotnego użytku. Dzięki zastosowaniu grafenu, jako materiału budulcowego, pomiar EKG jest silny, stabilny i w pełni wiarygodny.
System Heart Sense może być traktowany jako uzupełnienie pracy wszystkich dostępnych na rynku stabilizatorów serca (m.in. Medtronic, Maquet, Terumo). System nie wymaga modyfikacji budowy ani sposobu użytkowania stabilizatorów serca.
– W poszukiwaniu rozwiązania wspólnie z partnerami stworzyliśmy ponad 30 prototypów sondy Heart Sense. Wszystkie z nich poddaliśmy serii sześciu badań ex-vivo, dwóm seriom badań na modelu bijącego serca zwierzęcia i badaniom odporności na promieniowanie gamma (wymagane do sterylizacji). Był to bardzo dynamiczny proces, ale w końcu mamy urządzenie, które może znacząco zmienić krajobraz wykonywania operacji kardiochirurgicznych – mówi dr Grzegorz Suwalski, pomysłodawca sondy Heart Sense.

Projekt systemu Heart Sense jest finansowany przez fundusz inwestycyjny YouNick Mint oraz NCBR w ramach programu Bridge Alfa. W realizacji projektu uczestniczyły też CEZAMAT, BTM Innovations, SGGW, PATPOL, Konmex Biolabs i Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Leave a Reply

FUNDACJA IMPACT
UL. STAWKI 3A LOK. 47
00-193 WARSZAWA
POLSKA
KRS: 0000611651