Centrum Rafinacji Informacji (CRI) to spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, której celem jest wydobywanie wiedzy z dużych, nieustrukturyzowanych zasobów danych.

Jej podstawą działania są innowacyjne algorytmy wykorzystujące sztuczną inteligencję (np. uczenie maszynowe), zaawansowane metody statystyczne i modele prognostyczne. CRI jest kierowane przez prof. dr hab inż. Włodzimierza Gogołka i prof. dr hab. inż. Wiesława Ceterę.

Skąd się wzięło CRI?

Prowadzone od siedmiu lat badania w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów Uniwersytetu Warszawskiego zaowocowały opracowaniem koncepcji i praktycznym wdrożeniem rafinacji informacji – systemu wyszukiwania i analizowania dużych zbiorów tekstowych. Stworzona technologia rafinacji informacji pozwala nie tylko na ocenę stanu aktualnego badanego zjawiska, ale także prognozowanie kierunku i siły jego dalszego przebiegu. Tym zjawiskiem mogą być procesy społeczne, polityczne i gospodarcze. Potwierdzają to liczne badania przeprowadzone przez naukowców UW badających np. preferencje wyborcze, oczekiwania społeczne czy dynamikę procesów innowacyjnych.

Centrum Rafinacji Informacji to pierwsza próba komercjalizacji kapitału intelektualnego na wydziale UW reprezentującym kierunki humanistyczno-społeczne. Do tej pory było to szczególnie trudne ze względu na specyfikę tego obszaru nauki. Dopiero interdyscyplinarne podejście do analizy danych, szczególnie do nieustrukturyzowanych zasobów (głównie danych tekstowych) umożliwiło szybkie dostarczanie użytecznych, bieżących informacji, wykonywanie analiz i tworzenie wiarygodnych prognoz. Z CRI będzie to znacznie prostsze.

Ideą CRI jest poszerzanie wiedzy i praktycznych umiejętności w uruchamianiu nowych kanałów sprawnej komunikacji – gromadzenia, przetwarzania i wytwarzania oryginalnych informacji, wzbogacając technologiczny proces komunikacji społecznej w niespotykanej wcześniej skali oraz dostarczania wiedzy umożliwiającej podejmowanie decyzji.

Jakie są możliwości CRI?

Zakres usług CRI obejmuje wykorzystanie wiedzy i umiejętności stosowania innowacyjnych systemów do automatycznego gromadzenia danych w skali świata oraz narzędzi sztucznej inteligencji do ich analizy.
Wykorzystując zaawansowane mechanizmy analityczne zespół Katedry Technologii Informacyjnych Mediów zrealizował projekt systemu Rafinacji Informacji Naukowo-Gospodarczych (RING) dla NCBiR.

Natomiast Centrum Rafinacji Informacji, już jako spin-off UW (to naturalny krok na drodze komercjalizacji wiedzy) wykonał:

  • Projekt i realizację systemu Monitorowanie Trendów Technologicznych (również dla NCBiR).
  • Projekt i realizację raportów STASI. Odbiorcą był IPN Oddział Szczecin.

To dopiero początek, bo Centrum Rafinacji Informacji złożyło wniosek do NCBiR o dofinansowanie projektu identyfikacji fake news-ów i ich źródeł w przestrzeni informacyjnej (konkurs CyberSecIdent).

Poza tym zespół Katedry Technologii Informacyjnych Mediów (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) w wyniku wygranego konkursu uruchomił studia II stopnia na kierunku Zarządzanie Big Data. Zorganizowana została również Letnia Szkoła Zarządzania Big Data (również efekt nagrodzonego programu) oraz Letnia Szkoła BD dla studentów z Chin.

Opracowane w CRI narzędzia rafinacji informacji okazały się przydatne nie tylko uczonym z obszaru nauk społecznych. Potwierdziły to badania m.in. w zakresie ilościowej oceny literatury, muzyki, także uwarunkowań zdrowotnych i kondycji rynkowej wybranych branż. Mechanizmy zastosowane w CRI mogą okazać się skuteczne również w innych branżach, np. nauk medycznych (leczenie i predyspozycje chorób), a także nauk dla poprawy jakości życia społeczeństwa (choćby uwarunkowania systemu edukacji w okresie pandemii).

Leave a Reply

FUNDACJA IMPACT
UL. STAWKI 3A LOK. 47
00-193 WARSZAWA
POLSKA
KRS: 0000611651