TECHNOLOGIE

NAUKA DLA ZDROWIA

Heart Sense

Sonda grafenowa Heart Sense. Polski start-up Heart Sense opracował cienką i lekką jak kartka papieru sondę grafenową do monitorowania pracy bijącego serca. Może ona znacznie usprawnić przebieg wielu operacji kardiologicznych.

Husarion/InBioSense

Przełomowe wsparcie medyków – Robot Zeeva
Zeeva to innowacyjny robot, który może pomóc lekarzom i pielęgniarkom podczas trwającej pandemii COVID-19. Autonomiczna maszyna to wspólny projekt krakowskich start-upów Husarion i InBioSens.

Hydrożelowy materiał hybrydowy do odbudowy ubytków kostnych

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali wstrzykiwalny, hydrożelowy materiał hybrydowy do opracowania bioaktywnego rusztowania komórkowego. Może on zostać wprowadzony w miejsce ubytku, umożliwiając tym samym rekonstrukcję tkanki kostnej.W ostatnich latach obserwujemy znaczący postęp w rozwoju inżynierii tkankowej i nauk pokrewnych. Badania nad możliwościami odbudowy tkanki kostnej to odpowiedź na postępujący proces starzenia się społeczeństw i problem efektów nieregularnego trybu życia (otyłość, cukrzyca), a także rosnącą liczbę nieszczęśliwych wypadków.

Respirator Ventil

Polscy naukowcy opracowali urządzenie, które umożliwi niezależną wentylację dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora. Ventil, bo tak nazywa się urządzenie, jest gotowe wesprzeć nas w walce z pandemią COVID-19. Respirator Ventil to urządzenie medyczne, które pozwala na niezależną wentylację płuc dwóch pacjentów. Wynalazek został opracowany przez naukowców z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Jego testy trwają i mogą zakończyć się w ciągu miesiąca.

Oncoboost

Dwa leki podane razem efektywniej niszczą komórki nowotworowe i są mniej zabójcze dla komórek zdrowych Naukowcy z Narodowego Instytutu Leków i Uniwersytetu Warszawskiego odkryli, że jednoczesne podanie dwóch substancji organicznych stosowanych w terapiach onkologicznych skutkuje szybszym zmniejszaniem się guza nowotworowego, przy czym zauważono mniejszy negatywny wpływ leków na komórki zdrowe. Zaobserwowano też inny efekt synergiczny – w tkankach nowotworu złośliwego uzyskiwane jest wyższe stężenie substancji niszczącej komórkę i substancje te są wolniej degradowane przez enzymy komórkowe.

Nephrolab

Naukowcy z dwóch warszawskich uczelni opracowują nową metodę diagnostyczną, która pozwoli na wykrywanie białka w moczu. Dzięki niej możliwe będzie zredukowanie ilości sterydów, które przyjmują chorzy w leczeniu zespołu nerczycowego. Zespół nerczycowy to grupa objawów, które związane są z nieprawidłowym funkcjonowaniem kłębuszków nerkowych. W konsekwencji prowadzi to do masywnej utraty białka z moczem.

Smarter Diagnostics

Polscy naukowcy z UW opracowali algorytm bazujący na sztucznej inteligencji, który pozwala szybciej i w sposób zautomatyzowany diagnozować urazy ścięgna Achillesa. Zerwanie ścięgna Achillesa jest najczęstszym tego typu urazem ścięgna w dolnej części kończyny. Diagnozowanie zerwania ścięgna Achillesa najczęściej bazuje na obrazowaniu rezonansu magnetycznego. Z obrazowania rezonansu magnetycznego korzysta się nie tylko przy diagnozowaniu kontuzji, ale także przy monitorowaniu leczenia i stanu zdrowia oraz przygotowaniu planu rehabilitacji. Ocena badań obrazowych naturalnie wymaga eksperckiej wiedzy i doświadczenia radiologa. Oprogramowanie SmarterAchillesMRI ma za zadanie wspierać radiologów w ocenie stanu ścięgna Achillesa, dzięki zautomatyzowaniu procesu oceny w badaniach Rezonansu Magnetycznego. Bazuje na algorytmach wykorzystujących sztuczną inteligencję i dzięki niej może przeanalizować obrazy ścięgna i dostarczyć informacji diagnostycznej.

Microanalysis

Polscy naukowcy opracowali urządzenie wykorzystujące metody chemiczne do monitorowania w czasie rzeczywistym przebiegu hemodializy. Ten wynalazek może podnieść efektywność terapii nerkozastępczej. Analizator, kompatybilny z każdym modelem sztucznej nerki, opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego automatycznie określa stężenie toksyn w płynie dializacyjnym – czyni to zatem nieinwazyjnie, nie ma kontaktu z pacjentem. Personel medyczny może dzięki temu śledzić bieżący postęp zabiegu i efekty, które on przynosi. To pozwala na dostosowanie czasu trwania zabiegu i daje możliwość zareagowania na nieprawidłowy jej przebieg. Dzięki temu terapia może być bardziej skuteczna i bardziej bezpieczna.

PnuemoSilint

Liczba amputacji w Polsce rośnie z roku na rok i będzie się powiększać, ponieważ wydłuża się średnia długość życia i wzrasta ryzyko chorób cywilizacyjnych. Pacjenci są już dzisiaj zaopatrywani w zindywidualizowane protezy ułatwiające powrót do mobilności i życiowej aktywności. Jednak nadal problemem pozostaje odpowiednia konstrukcja leja protetycznego łączącego protezę z ciałem. Lej protetyczny PneumoSilint opracowany przez zespół spółki NK TECH to rozwiązanie, które zapewnia nie tylko idealne dopasowanie, ale także dostosowuje się do nieustannych zmian, jakim podlega część kończyny pozostała po amputacji.

Detektory biomarkerów nowotworowych

Nowotwory płuc i piersi to jedni z największych zabójców Polek i Polaków. Na raka płuc umiera rocznie ponad 22 tysiące osób, a rak piersi zabija 6 tysięcy kobiet. Chociaż postępy medycyny sprawiają, że zdiagnozowanie raka nie musi być dzisiaj wyrokiem śmierci, jednak warunkiem skutecznego leczenia jest wczesne rozpoznanie. Ultraczułe bezinwazyjne detektory biomarkerów nowotworowych pozwalają w wydychanym przez człowieka powietrzu wykrywać specyficzne związki, których nadmierna ilość wskazuje na obecność nowotworu.