TECHNOLOGIE

Sztuczna inteligencja w codziennym życiu

Centrum Rafinacji Informacji

Jak poradzić sobie z dużymi zbiorami danych? Centrum Rafinacji Informacji Uniwersytetu Warszawskiego ma na to metodę. Prowadzone od siedmiu lat badania w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów Uniwersytetu Warszawskiego zaowocowały opracowaniem koncepcji i praktycznym wdrożeniem rafinacji informacji – systemu wyszukiwania i analizowania dużych zbiorów tekstowych. Stworzona technologia rafinacji informacji pozwala nie tylko na ocenę stanu aktualnego badanego zjawiska, ale także prognozowanie kierunku i siły jego dalszego przebiegu. Tym zjawiskiem mogą być procesy społeczne, polityczne i gospodarcze. Potwierdzają to liczne badania przeprowadzone przez naukowców UW badających np. preferencje wyborcze, oczekiwania społeczne czy dynamikę procesów innowacyjnych.