Uniwersytet Jagielloński pokazał, że dzięki dobrze skrojonej organizacji i z wykorzystaniem technologii oraz kontaktów zagranicznych jest w stanie korzystnie dla społeczeństwa i rozwojowo dla studentów odpowiedzieć na pandemię.

Społeczna odpowiedzialność uniwersytetu (odpowiednik ang. USR – University Social Responsibility) to działalność misyjna uczelni, która ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa, a także budowanie postaw i wartości etycznych wśród pracowników naukowych i studentów.

Aby ten cel osiągnąć należy odpowiednio wykorzystać dostępną technologie, a także metody zarządzania zgodne z nowoczesnymi standardami. Przykładem wszystkich wymienionych jest projekt UNA.TEN Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszym uniwersytetem w Polsce, a także – jak pokazał tegoroczny ranking Perspektyw – najlepszym. Jest również jednym z ośmiu członków międzynarodowego aliansu Una Europa. 

W tym aliansie UJ znalazł się wśród prawdziwej crème de la crème uniwersytetów w Europie; jest tam m.in. Uniwersytet w Edynburgu, francuski Sorbonne, Alma Mater Studiorum Università di Bologna czy Freie Universität Berlin. Założeniem Una Europa jest wykorzystanie wspólnych atutów uczelni członkowskich w celu stworzenia prawdziwie europejskiego środowiska międzyuczelnianego, “Uniwersytetu Przyszłości” – jak to określają.

W swoim manifeście piszą, że wierzą w uniwersytet, który nie jest miejscem, ale zbiorem wiedzy, idei i wartości, swobodnie ewoluującym poza granicami, mediami i czasem.

Pandemia koronawirusa okazała się pomóc wdrażaniu tej filozofii. Brak możliwości spotkania się na kampusie zmusił uczelnie do obrania postawy “nie miejsce, a idee”. Una Europa to wykorzystała i zorganizowała projekt, który studentom uczelni pokazał, że globalne problemy można rozwiązywać… globalnie, bez konieczności asocjowania się z konkretnym miejscem, a z konkretną ideą.

W projekcie UNA.TEN wyselekcjonowano z każdej uczelni zespoły studentów i doktorantów, które w ciągu 10 dni pod okiem mentorów i moderatorów opracowywały rozwiązania dla wyzwań, na które społeczeństwo napotkało w wyniku pandemii.

Zostały one podzielone na 4 obszary:

  • Jak przemyśleć na nowo działalność rozrywkową i kulturalną w okresie panującej pandemii COVID-19? 
  • Jak chronić naszą prywatność i pomóc w walce z zagrożeniami, obawami i błędami w cyfrowym świecie? 
  • Jak zapewnić bezpieczeństwo podróżnych?
  • Jak uniknąć marnotrawstwa żywności z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw?

Sesja odbyła się w dniach 27 kwietnia – 8 maja 2020 r. UNA.TEN zgromadziło 100 studentów z siedmiu partnerskich uniwersytetów w celu opracowania rozwiązań w oparciu o otwarty proces projektowania innowacji. Spotkania międzynarodowe były i są okazją do wymiany wiedzy i materiałów naukowych.

“Dzięki tej inicjatywie mogliśmy sprostać europejskim wyzwaniom w ich lokalnym wymiarze i dostosować rozwiązania do lokalnych potrzeb.  Jednocześnie wykorzystaliśmy naszą europejską współpracę, umożliwiając studentom poznanie nowej formy wirtualnej mobilności i dostęp do zgromadzonej wiedzy profesorów, ekspertów i profesjonalistów Una Europa,” mówi 300Gospodarce Adam Koprowski, specjalista ds. komunikacji medialnej UJ.

Ta inicjatywa jest nie tylko przykładem skutecznego wykorzystania technologii i współpracy międzynarodowej uczelni do kompleksowego spełnienia celów USR, ale też pokazuje skuteczność modelu projektowego zarządzania.

“Działania w zakresie odpowiedzialności społecznej są prowadzone zadaniowo poprzez szczególne jednostki lub w ramach projektów, takich jak Una Europa, w ramach której została zorganizowana akcja UNA.TEN,” dowiadujemy się od Adama Koprowskiego.

Rozproszenie realizacji zadań w ramach USR w wielu różnych jednostkach i projektach gwarantuje możliwość szybkiej i skutecznej odpowiedzi na nagły problem, jakim był wybuch pandemii. Taki model organizacyjny jest dla USR modelem rekomendowanym, w kontrze do desygnowania jednej jednostki odpowiedzialnej za całość zadań i projektów. 

Projekt dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Leave a Reply

FUNDACJA IMPACT
UL. STAWKI 3A LOK. 47
00-193 WARSZAWA
POLSKA
KRS: 0000611651