Quant_kit to spółka utworzona w marcu 2020 roku, jest pierwszym podmiotem grupy technologicznej Banacha Street wywodzącej się z wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Celem spółki jest zaoferowanie rozwiązania dla przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu danych alternatywnych i zaawansowanej analityki w procesie podejmowania decyzji – w szczególności decyzji inwestycyjnych.

Rozwiązanie quant_kit to oparta na nowoczesnych technologiach scentralizowana platforma, która dzięki sztucznej inteligencji umożliwia wyszukiwanie istotnych analiz na bazie szerokich zbiorów danych alternatywnych. Technologia ta przeszukuje zarówno zbiory informacji uporządkowanych, jak i nieuporządkowanych, jednocześnie je analizując. Forma udostępnienia wyników umożliwia skupienie się na interpretacji i podjęciu decyzji bez straty czasu na gromadzenie i przetwarzanie informacji.

Czy rozwiązanie quant_kit jest potrzebne na rynku?

Z badania przeprowadzonego w czerwcu 2020 r. na zlecenie Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW wynika, że gromadzenie i przetwarzanie dużej ilości nieustrukturyzowanych danych pomocnych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych jest poważnym problemem dla 65% ankietowanych reprezentantów podmiotów inwestycyjnych. Z kolei aż dla 74% uczestników rynku wyzwaniem jest interpretowanie i wnioskowanie w oparciu o zebrane informacje. Badanie było przeprowadzone na próbie 43 podmiotów. Technologia quant_kit odpowiada na wyżej wymienione problemy.

“Wykorzystanie quant_kit możemy przedstawić na następującym przykładzie. Załóżmy, że analitycy inwestycyjni pracują w zespole nad badaniem, którego celem jest identyfikacja okazji inwestycyjnych na rynku technologicznym. Wykorzystują oni platformę quant_kit do sprawnej identyfikacji nastroju, ruchu w internecie oraz powiązań między firmami – wyszukują np .: “sentyment, ruch w internecie, zależności – firmy technologiczne”. Dzięki zautomatyzowanym modelom analitycznym, klastrowania i miarom centralności, quant_kit natychmiast daje wgląd w trendy i zależności między firmami technologicznymi oraz sugeruje wiodące, dobrze prosperujące firmy w określonych klastrach. Zespół analityków, udostępniając wyniki między sobą, wybiera najważniejsze spostrzeżenia i dostosowuje dashboard na potrzeby rekomendacji inwestycyjnej, która będzie kierowana do zarządzającego portfelem.” – wyjaśnia Michał Jaworski, współzałożyciel i prezes zarządu Quant_kit.

Poprawa konkurencyjności.

“Zauważamy, że danych możliwych do wykorzystania w procesie analitycznym przyrasta bardzo szybko, a możliwy do wykorzystania aparat analityczny jest coraz bardziej wydajny. Analityk chcąc uzyskać przewagę konkurencyjną i ograniczyć ryzyko stara się z tych wszystkich danych korzystać, co przy obecnie wykorzystywanych narzędziach jest procesem długim i wymagającym dodatkowych nakładów oraz zwiększenia zatrudnienia. W opracowaniach branżowy wskazuje się na istotność adaptacji danych alternatywnych w proces decyzyjnym jako główne źródło przewagi konkurencyjnej” – dodaje Wojciech Zdunkiewicz, współzałożyciel i członek zarządu Quant_kit

Narzędzie Quant_kit ma być dostępne jako subskrybowana usługa w trybie online (model SaaS). W ofercie znajdą się także usługi premium, obejmujące dedykowana analitykę i dane. Quant_kit jest skierowany głównie do funduszy inwestycyjnych oraz venture capital, banków, ubezpieczycieli, a także podmiotów działających na rynkach kapitałowych. Technologią mogą być też zainteresowane przedsiębiorstwa, które wykorzystują duże zbiory danych oraz analitykę do podejmowania decyzji biznesowych.

Quant_kit na tle konkurencji – obecnej w Europie Zachodniej i USA – wyróżnia się: swobodą w formułowaniu zapytań przez użytkownika oraz zakresem insightu obejmującego również spółki z regiony CEE.

 

Żródło: 300gospodarka.pl

Leave a Reply

FUNDACJA IMPACT
UL. STAWKI 3A LOK. 47
00-193 WARSZAWA
POLSKA
KRS: 0000611651